Ime podjetja
Avto Štaleker d.o.o.
Sedež podjetja
Legenska c. 44
2380 Slovenj Gradec
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 88 39 530
Faks:
+386 2 88 39 541
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice